Lịch khai giảng các khóa tiếng Hàn tháng 02/2020

Thông tin khóa học
Tên khóa học Lịch khai giảng các khóa tiếng Hàn tháng 02/2020
Ngày khai giảng 01/02/2020
Ngày bế giảng 29/02/2020
Thời gian học 8h30 - 21h00
Buổi học Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật | 
( 7 buổi / tuần buổi / tuần )
Ca học Ca 2 - Ca 8
Tham gia khóa học

 

Các khóa học khác