Lịch khai giảng lớp luyện thi TOPIK kỳ 69,70

Thông tin khóa học
Tên khóa học Lịch khai giảng lớp luyện thi TOPIK kỳ 69,70
Ngày khai giảng 15/12/2019
Ngày bế giảng 31/05/2020
Thời gian học 8h50 - 20h30
Buổi học Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật | 
( 7 buổi/ tuần buổi / tuần )
Ca học Ca 2 - Ca 8
Tham gia khóa học

 

Các khóa học khác