Lịch khai giảng tại Language WANG tháng 1/ 2020

Thông tin khóa học
Tên khóa học Lịch khai giảng tại Language WANG tháng 1/ 2020
Ngày khai giảng 01/01/2020
Ngày bế giảng 31/01/2020
Thời gian học 9h00 - 21h00
Buổi học Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật | 
( 7 buổi / tuần )
Ca học ca 2 - ca 8
Tham gia khóa học

 

Các khóa học khác