Lịch khai giảng tiếng Hàn tháng 06/2019

Thông tin khóa học
Tên khóa học Lịch khai giảng tiếng Hàn tháng 06/2019
Ngày khai giảng 02/06/2019
Ngày bế giảng 28/06/2019
Thời gian học 8h30 - 21h00
Buổi học Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | 
( 2 - 5 buổi / tuần )
Ca học ca 2 - ca 7
Tham gia khóa học

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 06/2019 

Các khóa học khác