Lịch khai giảng tiếng Hàn tháng 08/2014

Thông tin khóa học
Tên khóa học Lịch khai giảng tiếng Hàn tháng 08/2014
Ngày khai giảng 03/08/2014
Ngày bế giảng 25/08/2014
Thời gian học 8h30 - 20h00
Buổi học Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
( 7 buổi / tuần )
Ca học ca 1 - ca 8
Tham gia khóa học

 

Các khóa học khác