Lịch khai giảng tiếng Hàn tháng 10/2014

Thông tin khóa học
Tên khóa học Lịch khai giảng tiếng Hàn tháng 10/2014
Ngày khai giảng 01/10/2014
Ngày bế giảng 29/10/2014
Thời gian học 8h30 - 20h00
Buổi học Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
( 7 buổi / tuần )
Ca học ca 2 - ca 7
Tham gia khóa học

Các khóa học khác