Lịch khai giảng tiếng Hàn tháng 11/2014

Thông tin khóa học
Tên khóa học Lịch khai giảng tiếng Hàn tháng 11/2014
Ngày khai giảng 02/11/2014
Ngày bế giảng 27/11/2014
Thời gian học 8h30 - 20h00
Buổi học Thứ 3 | Thứ 5 | Thứ 7 | 
( 7 buổi / tuần )
Ca học ca 2 - ca 7
Tham gia khóa học

 

Các khóa học khác