Hướng dẫn đăng ký học

01/01/1970 08:00

Bạn thực hiện các bước sau để học online trên Language Wang:
Bước 1: Lập nick skype nếu chưa có
Bước 2: Add nick skype Language Wang
Nick skype krlink là : languagewang1
Bước 3: Gửi phiếu yêu cầu tới nick skype: languagewang1 hoặc email:
languagewang1@gmail.com