Khóa học Khai giảng Thời gian học Buổi học Ca
Lịch khai giảng tiếng Hàn tháng 1/2014 02/01/2014
21/03/2014
10h30-12h Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | 
(3 buổi/tuần)
Ca 3
Luyện thi EPS - KLT 15/08/2013
15/11/2013
8h30-11h30 Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | 
(3 buổi/tuần)
Ca 1
Thông báo khai giảng các lớp tiếng Hàn (tháng 8/2012) 13/08/2013
15/11/2013
18h-19h30 Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 5 | 
(3 buổi/tuần)
Ca 4
Thông báo khai giảng các lớp tiếng Hàn (tháng 8/2012) 06/08/2013
15/11/2013
15h-16h30 Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 5 | 
(3 buổi/tuần)
Ca 3
Luyện thi chứng chỉ EPS - KLPT 12/02/2013
21/04/2013
8h30 - 11h30 , 1h30 - 4h30 Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | 
(3 buổi/tuần)
Ca 2