Tìm lớp và xem lịch học

01/01/1970 08:00

Phía dưới là danh sách các lớp học diễn ra trên krlink, nội dung, thời lượng và giáo trình tương ứng. Quy định mới được áp dụng từ ngày 11-8-2013.

Tên lớp

Giáo trình

Thời lượng (buổi)

Học phí (nghìn vnđ)

Sơ cấp 1

Seoul 1 bài 1-15

20

600

Sơ cấp 2

Seoul 1 bài 15-30

20

600

Trung cấp 1

Seoul 2 bài 1-13

20

700

Trung cấp 2

Seoul 2 bài 14-27

20

700

Trung cấp 3

Seoul 3 bài 1-11

20

700

Trung cấp 4

Seoul 3 bài 12-22

20

700

Trung cấp 5

Seoul 3 bài 23-34

20

700

Cao cấp 1

Seoul 4 bài 1-11

20

700

Cao cấp 2

Seoul 4 bài 12-23

20

700

Cao cấp 3

Seoul 4 bài 24-35

20

700

Topik 1-2

krlink

20

700

Topik 3-4

krlink

20

700

Lớp gia sư 1 kèm 1

Krlink

Krlink sắp xếp

Krlink sắp xếp

Nếu bạn chưa rõ trình độ bản thân thì có thể đăng ký buổi kiểm tra đầu vào.

Liên hệ đăng ký