Lịch khai giảng các khóa tiếng Hàn tháng 08/2017

Thông tin khóa học
Tên khóa học Lịch khai giảng các khóa tiếng Hàn tháng 08/2017
Ngày khai giảng 03/08/2017
Ngày bế giảng 29/07/2017
Thời gian học 8h30 - 21h00
Buổi học Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
( 7 buổi / tuần )
Ca học Ca 2 - Ca 8
Tham gia khóa học

 

Các khóa học khác